Know Your Office

Name of the officerDesignationDivisionLocationOffice numbersMobile No.Office Address
Shri. U.T. Abdul KhaderChairmanCENTRAL OFFICEBangalore080-41106502/080-265390029480813100Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Shri. Jayaram NManaging Director
CENTRAL OFFICEBangalore080-41106503/
080-26539003
9480813101Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri .B.VenkateshSecretaryCENTRAL OFFICEBengaluru080-411065199480813104Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
N SusheelammaChief Account OfficerCENTRAL OFFICEBengaluru080-41106532/
080-26539005
9480813105Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. K.V.SrikeshavaChief Engineer D & MCENTRAL OFFICEBengaluru080-41106508/
080-26539005
9480813116Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. D.L.RajuChief Engineer (Dharwad)Dharwad Revenue zoneDharwad0836-24470909480689687Office of the Chief Engineer KUWS & D BOARD JALAMANDALI COMPOUND DHARWAD 580001
Sri. K.V. SRIKESHAVAChief Engineer (Bengaluru)Bengaluru Revenue zoneBangalore080-411065049480813209Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. S.N DINESHChief Engineer (Kalburgi)Kalburgi Revenue zoneKalaburagi08472-2208179480813113O/o. The Chief Engineer, KUWS & DB, Kalaburagi Zone, Opp.Mini Vidhan Soudha, Aiwan-E-Shahi Road, Kalaburagi-585102
Sri. K.P. JayaramuChief Engineer (Mysore)Mysore Revenue zoneMysore0821-25458949480813129Office of the Chief Engineer, KUWS&DB Mysuru Zone, #927, opp. Bandanthamma Choultry, New Kantharaj Urs Road, Mysuru-09
Sri. D.L RajuSGEEMysore Revenue zoneMysuru0821-25458949480813107Office of the Chief Engineer, KUWS&DB Mysuru Zone, #927, opp. Bandanthamma Choultry, New Kantharaj Urs Road, Mysuru-09
Chamaraje GowdaSGEETheme park080-285605059480813219WWLC,Theme Park, Yelahanka
Sri. R. SURENDRA BABUDCE
(Monitoring)
CENTRAL OFFICEBengaluru080-411065119480813117Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. B.M NageshDCE
(Consultency)
CENTRAL OFFICEBengaluru080-411065179480813111Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. G.M. NAGARAJUDCECENTRAL OFFICEBangalore080-411065419620122896Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. RAVIKEERTHYDCECENTRAL OFFICEBangalore080-411065099480813196Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Smt. U.NALINAKSHIDCEMysore Revenue ZoneMysore0821-25458949480813140Kuwsdb, new khantharaj arasu raste No-927 ,6th main, 1st floor, Saraswathipuram -570009
Mobile: 9480813140
Ph: 0821- 2545894
Sri. M.R RAMCHANDRAIAHDCEMysuru Revenue ZoneMysore0821-25458949480813112Kuwsdb, new khantharaj arasu raste No-927 ,6th main, 1st floor, Saraswathipuram -570009
Mobile: 9480813112
Ph: 0821- 2545894
Sri VishwanthDCEDharwad Revenue zoneDharwad0836-24470909482175259Deputy Chief Engineer,
KUWSDB Dharwad Division, Near DC office V.V Road Dharwad 580001
Mobile: 9482175259
Sri Basavaraj AlegaonDCEKalburgi Revenue zoneKalaburagi08472-2208179480813102Division, Iwan-A-Shahi Road, Opp. To Mini Vidhana Soudha,
Kalburgi – 585 101
Mobile: 9480813143
PH: 08472-220815
Sri. K. HanumanthappaEECHITRADURGAChitradurga08194-2349709480813135Executive Engineer
KUWSDB Chitradurga
Davalagiri badavane,5th corss
Chitradurga-577501
Sri. SiddanaikEEBENGALURUBangalore080-411065489480813126Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. C.PuttaswamyEEMYSOREDivision office Mysuru0821-25435529480813128Executive Engineer ,
KUWSDB Mysore(Regular), new khantharaj arasu raste No-927 ,6th main, 2nd floor, Saraswathipuram -570009
Sri. C.N.KariappaEEBelagaviBelagavi Division0821-24114639480689446Executive Engineer,
KUWSDB Mysore division JnNURM Yadavagiri, Hlr compound
Mysore-570 009
Sri C.N MahadevEEMANDYADivision Mandya08232-2248169480813127Executive Engineer,
KUWSDB Mandya division Bandigowda Layout, Mandya-571401
Sri. Nataraj JEEHASSANHassan Division08172-2687089480813130Executive Engineer,
KUWSDB Hassan division Ravindra Nagar, Hassan 573201
Sri. Nataraj J(I/C)EEMANGALOREKUWS & D.Board Division, Mangaluru0824-22212579480813131KUWSDB division MCC Cell, Kadri Malli,market, Mangalore 57001
Ph: 0824-2221257
Sri. N M PrakashEEDHARWADDivision, Dharwad0836-24414729480813125Shri.S.N.Wallad
Executive Engineer,
Dharwad
KUWSDB (Kwaship sub division)
Near DC compound
V.V Road
Dharwad 580001
Sri. V.L.ChandrappaEEDHARWADO&M, Division, Dharwad0836-22138369449846000 (O)
9480689575(O)
9739889669(P)
Executive Engineer,
Dharwad (O&M)
KUWSDB Dharwad North Division , DC Compound, Sir M V road,
Dharwad-580001
Sir. S.S RajgopalEE(I/c)HUBLIHubli Division0836-22138529606098400Executive Engineer ,
KUWSDB H.D.W.S (M) Division, Hubli indra glass house, Granthalaya Building Hubli 580029
Sri. N. Prasanna MurthyEEMysore, JnNurmMysore Division0831-24725429480813139KUWSDB M. Vishweshvaraiah Nagar D.C Compound Belgaum-59002
Sri. M.Yunus BashaEEGADAGKUWS&DB DIVISION Gadag08372-2387839480813208Executive Engineer,
KUWSDB Gadag Division
Opp. KEB Office, Gadag 582101
Sri. Ashok MadyalEEVIJAYAPURAVJP-Dn,08352-2536419480813142Executive Engineer,
KUWSDB Bijapur Division
Badikannan road , Bijapur 586101
Sri. Narayan RaoEEBIDARBidar08482-2300529480813144 Executive Engineer (Additional I/c)
KUWSDB Bidar
Division, Near Gatagai Road, Maniyar Talim Fort, Bidar-585401
Sri K.S. RanganathEESHIMOGAShimoga08182-2202469480813132Executive Engineer
KUWSDB Shimoga division D.C compound
Shimoga 577201
Sri. B N VenkateshEEKOLARKolar08152-2207429480813121Executive Engineer
KUWSDB Kolar division 2114,
Hanume Gowda Complex,
Near old canara Bank
Kolar 563101
Sri. MuddurajannaEETUMAKURUTumukur0816-22002099480813134Executive Engineer
KUWSDB Tumkur division Amar Jyothi Nagar, Ramakrishna Ashram Road Tumkur 571201
Sri. H.C SubramanyaEEKALBURGIGulbarga08472-2208159480813143Executive Engineer,
KUWSDB Kalburgi
Division, Iwan-A-Shahi Road, Opp. To Mini Vidhana Soudha,
Kalburgi – 585 101
Sri. Veeranna GowdaEEBALLARIBellary08392-2677629480813141Executive Engineer
KUWSDB Bellary
Division, Fort, Bellary-583101
Sri.S RameshEESHIMOGAShimoga(O&M)08182-2730999480689673 Executive Engineer
Shimoga (O&M) division, sarvgana circle, Balaraj aras road, Shimoga -577201
Sri. M.J. Amala KumarTA TO CEBengaluru Revenue ZoneBengaluru080-410065429480813172Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
B PrathibhaAEE ,Central OfficeBENGALURUBengaluru Division080-411065369886350511
9480689413
Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Sri. K.SiddananjaiahTA TO CE (M)DMBengaluru0821-23613469480813170Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
K.N. KusumaTA TO CE (I/C)BENGALURUBengaluru080-411065149480813118Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
ParameshwarappalT.A.to E.E.CHITRADURGAChitradurga08194- 2349709620036667Jalabhavan,
1st stage, 1st phase, BTM Layout,
Bannerughatta Main road, Bangalore-560029
Sri. Babusab Y. Nadaf, TA to EEBijapurBijapur08352 25364199804 41928Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Mysore division JnNURM Yadavagiri, Hlr compound
Mysore-570 009
Sri M.MadaiahAEE, TA to EEMANDYADivision Mandya 08232-224816
9480689659Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Maintainance Mandya Sub division Bandigowda Layout, Mandya-571401
K.N.HemanthakumarAEE, TA to EEHASSANHassan Division08172-2507147829469021Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Hassan Sub-division MG Road,Hassan
SamshudinAEE, TA to EEMANGALOREKUWS & D.Board Division, Mangaluru0824-222125794809 40335KUWSDB division MCC Cell, Kadri Malli,market, Mangalore 57001
Ph: 0824-2221257
Shri S.Y.Merwade AEE,TA to EEGadagGadag0836-221381694806 89636Assistant Executive Engineer, KUWSDB Dharwad North Sub-divion. DC Compound, Sir M V road, Dharwad-580001
Sri. A.I. ShirurAEE TA to EE (add I/c)BELAGAVIMaintenance Sub Div BELAGAVI0831- 24382549448998265KUWSDB division, DC compound Belguam
S. C. MarnalAEE, BELAGAVISub Dn, (S) Bgm08288-23778894806 89532Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Belgaum Division, DC compound Belguam
Sri.M.B.SamsiAEE, Dharwad O&m/AEEKUWS&DB DIVISION Gadag08372-238783,9480689636Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Gadag Division, Mulgund naka Gadag.
R.V.PatilTA To EE
(AEE I/c)
KALBURGIO/o. The Executive Engineer, KUWS & DB, Kalaburagi Zone, Opp.Mini Vidhan Soudha, Aiwan-E-Shahi Road, Kalaburagi-58510608472-2208159483940252Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Kalburgi Division, OPP Mini Vidhana Soudha, Aiwan Shahi Road,
Kalburgi-585101
H.A. prabhananwarAEEGadag No.1 Sub divisionGadag74063 47691Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Bidar
Sub-division, Maniyar Taleem,
Fort Road, Bidar- 585401
Shivsharanappa RaikotyAEEBIDARBidar08482-2307779480813193Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Bidar
Sub-division, Maniyar Taleem,
Fort Road, Bidar- 585401
PavithraAEE,BENGALURUCENTRAL OFFICE, Bengaluru080-411065409480689403
9449647046
Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
J. PUTTAIAHAEE (I/C)CENTRAL OFFICEBengaluru9480813195
(mtech)
Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
Govinda.SJE, TA to MDCENTRAL OFFICEBengaluru080-411065039480813207Jalabhavan, 1st stage,1st Phase BTM Layout, Bannerghatta Road, Bangalore-560029
G.A.ShivanandaAEEBENGALURUTheme Park Yalahanka9408013171WWLC,Theme Park, Yelahanka
M. ChandrashekarAEEBENGALURUBangalore Sub-Dn08162 - 2017319480813145Jalabhavan,
1st stage, 1st phase, BTM Layout,
Bannerughatta Main road, Bangalore-560029
R.A Raghunathaiah ShettyAEEBENGALURUChannapatna080-272552119480813146KUWSDB Channapatna Subdivision (O&M)
Sathanur Circle,
Channapatna-571511
Ravindra CAEESHIMOGA sub divisionShimoga UGD subdivision08182-2202479480813158UGD board sub division, DC office compound,
Near RTO office, Savalanga road,
Shimoga-577201
GangadharTA to EE ,AEESHIMOGAShimoga WS subdivision08182-2202479480813157KUWSDB, DC office compound,
Near RTO office, Savalanga road,
Shimoga-577201
H.chandrashekarAEESHIMOGASagar Subdivision08183-2263269480689633
9480813159
KUWSDB sub division, Office of the AEE, Near T B cirle,
Sagar-577401
M P RaichurAEE, ChitradurgaChitradurga08194-23497094808 13160O/o the Executive Engineer,
K.U.W.S & D.Board, Division,
2nd stage, 5th cross, Dhavalagiri Badavane,
Behind SJM Science & Arts college,
Holalkere Road,Chitradurga- 577501
ErannaAEETUMAKURU Sub divisionTumukuru0816 - 22002099480689597Assistant Executive Engineer,
KUWS&D.Board No.1 Sub-Division,
" Mathru Kirana", 4th Cross,
Siddaganga Extension,
Tumakuru -572102
G.S.KumarappaAEECHITRADURGAHiriyur08193-2273349480813162Assistant Executive Engineer, KUWSDB Hiriyur Sub division,
Pump house premises,
Near T B circle, Hiriyur-577599
KashivishwanathAEECHITRADURGADavanagere08192-2254399480813161Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Dhavanagere Sub division,
Nijalingappa layout,
Near Basaveshwara choultry,
Dhavanagere-577004
UmeshAEE, TA to EEKOLARKOLAR08152 - 2234039916432155
Sri B C RavindraAEEKOLARBethamangala08153 - 2776299480813164AEE KUWS & D Board Sub- Division Bethamangala
H. S. Srinivasa ReddyAEEKOLARChikkaballapura Sub Div08156 - 2708599480813122KUWS&DB Board, Sub division,
Pocoon market road , Teacher’s colony , Vacasandra
Chikkaballapur-562101
C.JayannaAEEHASSANHASSAN08172-2507149480813154Opposite to National Highway SubDn Office or Sir M. Vishveswaraiah Bhavan, M.G.Road, Ravindranagar, Hassan
Sri. Prasannakumar A.AEEMYSOREMadikeri08270-2283409480813151KUWS& DB. Sub-Division, Madikeri
LingarajuAEE JnNURM, MYSURUNo.1 City Sub Division, JnNURM, MYSURU0821-25114329480689463Assistant Executive Engineer,
JnNRUM Mysore
No.1 City Sub-Division,JnNrum, Akashvani circle yadavgiri, near Vikram hospital mysore- 570020
Sri. D. Umesh Chandra,AEEMandya O&M Sub DivAssitant Executive Engineer,
K.U.W.S & D.B Sub Division,
Mandya
08232-2239509480813147The Assitant Executive Engineer,
K.U.W.S & D.B Sub Division, Bandigowda Layout,
Mandya-571401.
Jayakumara NAEE JnNURM, MYSURUNo.03 City Sub Division, JnNURM, MYSURU0821-23613469480813175Assistant Executive Engineer,
JnNRUM Mysore
No.3 City Sub-Division,JnNrum, Sahukar Channayya Road, 17th Main, Near water tank, Saraswathipuram, Mysore-57009
Javeed PashaTA to CEMysoreMysore08232-224816 / 08232-22395094808 13137O/o the Asst. Executive Engineer, KUWS & D Board, No.1 City Sub-Division(JN-NURM), Yadavagiri, Mysuru-570020.
MahendraAEEMandya o&m sub divisionMandya o&m sub division94808 1314894808 13148
H.M.JagadhishAEEMangloreManglore Division0824-20145319480813154AEE KUWS&DB Office , Sub division, Bendoor,Mangalore.
Maruthi GadegaraAEEHASSANChikkamagaluru
Sub-Division
08262-2353189480813155Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Chikkamagalur Sub -division, Kote extension area, Hassan road, Chikkamagalur
SamshudinAEEMANGALOREKUWS & D.Board Sub Division, Mangaluru0824-22175319480813156AEE KUWS&DB Office , Sub division, Bendoor,Mangalore.
Ph: 0824-2014531
M.P.RAICHURAEECHITRADURGAChitradurga Sub division08194-23535594808 13160Assistant Executive Engineer,
KUWS & D.Board Sub-Division, Davalgiri badavane, 2nd stage, 5th cross, Chitradurga-577501
Sri J. S. Salimath, AEEBijapura No.1 Maintenacnce sub-Division, Vijayapur,08352 - 22039094808 13189The Assistant Executive, KUWS & D Board, No.1 Maintenance Sub-Dvision Vijayapur. Badikaman Road, CMC Hospital Building, North Block, Vijayapaur.
Basavaraj K KademaniAEEHaveriHaveri No.3 sub division08375-23659194808 13179K U W S & D B, No-3, Sub-Division, plot No 9, 8thCross VidyaNagar West ,Haveri
Sri. P SureshAEEDHARWADKarwar Subdivision0838-222551694808 13167KUWS&DB Board, Sub division,
Pocoon market road , Teacher’s colony , Vacasandra
Chikkaballapur-562101
Sri.VenkataRaoAEE, TA to EEDharwadDharwad O&M0838-222551694498 46023KUWSDB H.D.W.S (M) Division, Hubli indra glass house, Granthalaya Building Hubli-580029
Sri Nagashetty PatilAEEDHARWAD Sub divisionKarnataka Water Board, H.D.W.S., Maintenance Sub-Division(South) Dharwad.0836-221381694498 46005Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Dharwad South
Sub-divion, DC Compound, Sir M V road,
Dharwad-580001
Sri Kariyappa(i/c)AEEHUBLIHubballi East0836-22138189606098411Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Hubli East Sub-division
HDMC compound, Hubli-580024
Sri R. K. UmeshAEEHUBLICentral Sub-Dn, Hubli0836-22138469606098624Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Hubli CentraL Sub-division, Old library building, Near glass house,Hubli-580029
S.kariyappaAEEHUBLI WEST SUB DivisionSub-Div
(North)
0836-22138739606098435Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Hubli North Sub-division.
HDWS, Division North, Unkal pump house,
Hubli-580031
S. B. Halannavar, TA to CEDHARWADDharwad836244709094489 92588/94819 12045Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Dharwad Division, Near DC office V.V Road Dharwad 580001
S. C. MarnalAEEBELAGAVI Sub divisionBailhongal0831-247254294806 89532Office of the Assistant Executive Engineer KUWS & D Board sub Division Bailhongal
S B BanakarAEEBELAGAVIChikkodi0831-243825494808 13173/9448992588 Office Of The
Assistant Executive Engineer
Chikodi
Shri. M. G. Rachanaikar,TA to EEDharwadDharwad836244868094806 89654Office of the Executive Engineer, KUWS & D.Board Division, Jalamandali
Compound, Sir.M.Vishveshvarayya Road, DHARWAD- 580 001
Sri. KarisiddappaAEGADAGGadag08372-23878394806 89640KUWS& DB Division Compound Mulgund Road Gadag-582103
KMB ShivakumaraswamyAEE (I/C)DharwadDharwad Sub division08375-244868099803 81843Assistant Executive Engineer KUWS&D, Board, No-1 Sub-Division Dharwad, Jalamandali compound, Sir M Vishveshwarayya Road, Dharwad-580001
Sri.V.G.VastradAEEVIJAYAPURAVijaypur sub division08352-2508489480813185
9731260485
Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Bijapur
Sub-division, near Badekaman, Bijapur
Sri.PattanshettyAEEVIJAYAPURABasavanabagewadi08372-23672294481 31440Office of the Assistant Executive Engineer KUWS&D Board sub Division
Maintanance sub. division 1 Badi kaman road, Khaka Kharkhane, near Mangala karyalaya, Vijayapura
Sri.S.R YaliballiAEEBelgaviBelgavi Sub division08352-25084894808 13190D.C. Compound, V.V. Nagar, Near Er. S.G. Balekundri Garden, Belagavi - 590019
Sri. J.B. HosamaniAEE (I/C)VIJAYAPURAHungund08351-2603479480813188Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Hungund
Sub-division, Vidya nagar, Chittavadige road, Hungund
Sri . DejjappaTA to EEHDWS(M),Hublihubli08354-2202779606098401Bagalkot sub division Bagalkot
Shri G.M.ThimmappaTA to EEMysore JnNurmMysore JnNurm0821-241146399026 72772O/o the Executive Engineer, KUWS & D Board, City Division(JN-NURM), Yadavagiri, Mysuru-570020.
Sri.M KashivishwanathAEEVIJAYAPURAJamkhandi08353-2201179480813187Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Jamkhandi No-3 Sub-divisoin, Jamkhandi -587301
Sri Syed Zaheer Ul HaqAEEKALBURGI,No2Kalburagi08472-2218099480813192Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Kalburgi (M&R) No-2 Sub-division
Water Board Quater No.1,
RTO Cross, Rajapur Road,
Opp Ambedkar Hostel,
Kalburgi - 585105
SMM PatelAEE (Ind/c)RaichurRaichur Sub Dn08532-22110294808 13183Sri B.V. Halap,
Assistant Executive Engineer,
KUWS & D. Board,
Sub-Division, D.No.: 1-11-86, Sharana Basava Nilaya,
Opp. Ganesh Temple, Nijalingappa Colony, Raichur-584101
Mobile No.: 9480813184
Land No.: 08532-221102
Mallikarjun BiradarAEEKALBURGIYadgir Sub Div08473-25373494808131204Yadgir Sub Div
Shivasharnappa RaikotyAEEBIDARBidar08482-2307779480813193Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Bidar
Sub-division, Maniyar Taleem,
Fort Road, Bidar- 585401
Sri.K.G.V.Gangadhara
gouda
AEEBALLARI No.1Bellari sub div (Works)08392-2660919480813180Assistant Executive Engineer,
KUWSDB Bellary No.1 Sub-divison,
Fort, Bellary.
Sri K RajuAEEKalburgi,HospeteKalburgi080-285605059480813181Opp Mini Vidhan Soudha,Aiwan-e-Shahi Road,Kalaburgi
Sri. K.Manjunatha.AEEMysoreMysore Subdivision/0821-241054394808 13149No.927, 2nd floor, New KantharajaUrs road, Saraswathipuram, Mysuru - 570009
B V HalappaAEEBALLARIBallary O&M Sub division08392-26637094808 13181Sri K.G.V. Gangadhara Goud,
Assistant Executive Engineer,
KUWS & D. Board,
Sub-Division, Fort, Ballari.
Mobile No.: 9480813180
Land No.: 08392-266370
A.P. ReddyAEE,TA to EEBALLARIKoppal08539-23112894806 89675O/O AEE KUWS&DB Sub-Dn. Koppal.
MahadevprabhuAEE JnNURM, MYSURUNo.2 City Sub Division, JnNURM, MYSURU94480 37771
P .ChinnaswamyAEEMysoreChamarajanagara94808 13150
Ravindra GangondaTA to EEBIDARBidar08482-23077799162 07395
Ajith ChougaleAEEVIJAYAPURABijapur No-294806 89545
Ravindra HAEEKUWSIP ,DharwadKUWSIP
Mallikarjun BiradarAEEKALBURGI,No 1kalburgi ,Maintance94808 13191
Prabhakar R ATA to EETumakurTumukuru94806 89495
ChandrashekarAEETUMAKURU Sub division NO 2Tumukuru